27
APR
2017

Автопатот од Гевгелија до Табановце доби нова патна сигнализација

Заврши проектот за реконструкција и поставување на нова вертикална и хоризонтална сигнализација на долж целата траса на автопатот од Коридорот 10. Во проектот се инвестирани 1.250.000 евра обезбедени од Европската унија. Изведбата му беше доверена на „Гранит“, а носит...
Read More